Elektromagnetická kompatibilita

Kód predmetu: B-EMC

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy, zdroj – obeť rušenia, vlastnosti elektronických systémov (ES) z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. Druhy nežiaducich väzieb, vyžarované – vedené rušenie, odolnosť ES, mechanizmy väzby, presluchy, impulzné rušenie, elektrostatické výboje. Potláčanie ovplyvňovania – tienenie, zemnenie, filtrovanie. Predikcia vlastností ES. Legislatíva v oblasti EMC. Testovanie ES. Konštrukčné zásady.

Prednášateľ: doc. Ing. René Harťanský, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)