___Bakalárske štúdium___


V rámci bakalárskeho štúdia na STU garantuje Ústav elektrotechniky bakalársky študijný program

Elektrotechnika (ET)

 

Ústav elektrotechniky zabezpečuje v rámci bakalárskeho štúdia výučbu nasledovných predmetov:

  • študijný program Automobilová mechatronika:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika 1

Elektronické obvody

  •  študijný program Elektronika:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika

Elektrotechnika 2

Meranie

  • študijný program Jadrové a fyzikálne inžinierstvo:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika 1

Elektrotechnika 2

Meracia technika 1

  • študijný program Robotika a kybernetika:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika

  • študijný program Telekomunikácie:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika