___Bakalárske štúdium___


V rámci bakalárskeho štúdia na STU garantuje Ústav elektrotechniky bakalársky študijný program

Elektrotechnika (ET)

Uplatnenie absolventa  a odporúčaný Študijný program ET.

Ústav elektrotechniky zabezpečuje v rámci bakalárskeho štúdia výučbu nasledovných predmetov:

  • študijný program Automobilová mechatronika:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika 1

Elektrotechnika 2

Meracia technika 1

  •  študijný program Elektronika:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika 1

Elektrotechnika 2

Meranie

  •   študijný program Elektrotechnika:

Algoritmizácia a programovanie

Analýza a syntéza elektrických obvodov 1

Elektrotechnika 1

Elektrotechnika 2

Elektrotechnika 3

Elektromagnetická kompatibilita

Meracia technika 1

Meracia technika 2

Mikroprocesorová technika 1

Modelovanie a simulácia

Spracovanie a vyhodnocovanie údajov

Senzorové systémy

Výkonová elektronika

  • študijný program Jadrové a fyzikálne inžinierstvo:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika 1

Elektrotechnika 2

Elektrotechnika 3

Meracia technika 1

  • študijný program Robotika a kybernetika:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika

  • študijný program Telekomunikácie:

Algoritmizácia a programovanie

Elektrotechnika 1

Elektrotechnika 2