___Obhájené bakalárske projekty riešené na ÚE___

 

2014

Bednarčík, D.: Virtuálny palubný počítač - softvérová realizácia (vedúci doc. M. Bittera)

Jančo, M.: Virtuálny palubný počítač - hardvérová realizácia (vedúci doc. M. Bittera)

Snopková, M.: Komunikačné rozhrania meracích prístrojov (vedúci doc. M. Bittera)

Šipöcz, P.: Návrh meracieho predzosilňovača (vedúci doc. V. Jančárik)

Vrabec, D.: Systém monitorovania referenčných podmienok v laboratóriách SLM (vedúci Ing. M. Kamenský)

  

2013

Kaplan, N.: Braggovské mriežky ako súčasť optických vláknových senzorov (vedúca Ing. J. Červeňová)

Mačák, M.: Webový organizér (vedúci doc. V. Jančárik)

Nehánszki, R.: Bezkontaktné meranie vzdialeností (vedúci doc. M. Bittera)

Pohl, M.: Generátor testovacích sekvencií pre simuláciu logických obvodov (vedúci doc. V. Jančárik)

Suchanovský, J.: Komunitný portál pre programátorov (vedúci doc. V. Jančárik)

Vitéz, J.: Umelá inteligencia a komunikácia v prirodzenom jazyku (vedúci Mgr. J. Grman)

 

2012

Dienes, A.: Snímanie otáčok pre použitie v automobiloch (vedúci Ing. M. Bittera)

Králik, M.: Segmentácia farebných obrazov (vedúci doc. R. Ravas)

Šarlina, P.: Pasívna a aktívna detekcia vzorov Bluetooth a Wifi technológií (vedúci Ing. G. Války)

Válek, A.: Distribuovaný merací systém v automobiloch (vedúci Ing. M. Bittera)

 

2011

Dibala, M.: Odhad súradníc význačných bodov obrazu (vedúci doc. R. Ravas)

Haffner, O.: Detekcia hrán v obraze (vedúci doc. R. Ravas)

Hajro, L.: Prechodné javy v lineárnych elektrických obvodoch (vedúca Ing. J. Červeňová)

Harmata M.: Kalibrácia vnútorných parametrov kamery (vedúci doc. R. Ravas)

Móric, J.: Bezdrôtová komunikácia meracích systémov (vedúci Ing. M. Kamenský)

Petruš, P.: Virtuálne laboratórium (vedúca Ing. E. Králiková)

Svetik, M.: Polarizačná módová dizperzia a metódy jej merania (vedúci prof. J. Jasenek)