___Ponuka bakalárskych projektov riešených na ÚE___

 

1.Automatizované meracie pracovisko optoelektronických prvkov  - Korenko B. – AUE

2.Automatizované meracie pracovisko optoelektronických prvkov  - Korenko B. – ELN

3.Bezdrôtový prenos nameraných údajov – Kamenský M. – AUE

4.Bezdrôtový prenos nameraných údajov – Kamenský M. – ELT

5.Bodové a semidistribuované senzorické siete na báze braggovských mriežok – Červeňová J. – ELT

6.Meracie prevodníky – Bittera M. – AUE

7.Návrh a realizácia elektromagnetického poľa s konštantnými parametrami – Maršálka L. – ELT

8.Návrh a konštrukcia poloriadeného usmerňovača – Harťanský R. – ELT

9.Návrh experimentálnej aplikácie k elektromechanickému systému – Králiková E. – AUE

10.Návrh experimentálnej aplikácie k elektromechanickému systému – Králiková E. – ELT

11.Návrh smerového väzobného člena – Maršálka L. – ELT

12.Optické vláknové senzory na báze OTDR – Korenko B. – AUE

13.Optické vláknové senzory na báze OTDR – Korenko B. – ELN

14.Pracovisko pre skúšky odolnosti voči vysokofrekvenčnému rušeniu – Hallon J. – ELT

15.Prevod signálov AC/DC – Bittera M. – ELT

16.Prvky riadenia inteligentného domu – Harťanský R. – ELT

17.Spínaný napájací zdroj pre priemyselné aplikácie – Harťanský R. – ELT

18.Teplotne kompenzované vláknové senzory na báze Braggovskej mriežky – Korenko B. – AUE

19.Vláknový optický senzor teploty na báze kvapkovo deformovaného OV – Jasenek J. – ELN

20.Vzdialený prístup k meraciemu pracovisku – Králiková E. – AUE

21.Vzdialený prístup k meraciemu pracovisku – Králiková E. – ELT

22.Zvýšenie elektromagnetickej odolnosti automobilov – Dosoudil R. – AUE