Mikroprocesorová technika 2 

Kód predmetu: I-MIP2

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základy návrhu programu pre mikropočítače v jazyku C. Programovanie procesorov CISC, RISC v jazyku C, prístup k základnému inštrukčnému súboru. Vybrané externé periférie, využitie periférií pomocou funkcií. Odlaďovanie programu, rozhranie JTAG. Vstavané (embedded) systémy založené na 8-bitových mikropočítačoch, možnosť zjednodušenej koncepcie, výhody a nevýhody. Prechod k viacbitovým architektúram. 32-bitové procesory s architektúrou ARM. Vybrané typy mikropočítačov. Vstavané systémy využívajúce ARM mikropočítač. Programovanie systému, odlaďovanie. Koncepcia s operačným systémom.

Prednášateľ: doc. Ing. Karol Kováč, PhD., Ing. Miroslav Kamenský, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)