AHÚ - Administratívno-hospodársky útvar

Meno Pozícia Telefónne číslo
NAGYOVÁ Ružena tajomníčka ústavu, vedúca AHÚ +421 2 60291 152
BRUNOVSKÁ Mária administratívna pracovníčka +421 2 60291 171
BRUNOVSKÝ Milan technický pracovník +421 2 60291 734
VĎAČNÝ Alojz technický pracovník +421 2 60291 465 (734)