___Ponuka diplomových prác a projektov riešených na ÚE___

 

1.Aplikácie štruktúrnych optických vlákien na senzorické účely – Jasenek J. – ME