Telemetria a prenos údajov 

Kód predmetu: I-TPU

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Druhy, použitie a štruktúra telemetrických systémov, typy prenášaných údajov. Signály - ich deterministické a stochastické charakteristiky. Analógové telemetrické systémy, modulácie, kódovanie. Číslicové telemetrické systémy. Základy teórie informácie, entropia a kapacita prenosového kanála. Prenosové cesty - rozdelenie, vlastnosti a požiadavky, priestorový, časový a korelačný multiplex, rozprestrené spektrum. Metalické komunikačné systémy. Priemyselné komunikačné systémy. Bezdrôtové komunikačné systémy, rádiové spektrum, rádiokomunikačný poriadok, šírenie a šum. Optické komunikačné systémy. Telemetria v automobiloch. Telemetria v energetike.

Prednášateľ: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)