Meniče elektrickej energie a napájacie zdroje 

Kód predmetu: I-MEENZ

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 2. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Jednofázové a trojfázové neriadené, poloriadené a plneriadené usmerňovače (AC/AD), impulzné jedno a viac kvadrantové zvyšovacie a znižovacie DC/DC meniče, trojfázové DC/AC meniče striedače, frekvenčné meniče, princíp vytvorenia striedavej sústavy premenlivej frekvencie a napätia, riadenie meničov pomocou pulznej šírkovej modulácie (PWM), meniče elektrickej energie s dodatočnou akumuláciou elektrickej energie.

Prednášateľ: prof. Ing. René Harťanský, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)