Výkonová elektronika

Kód predmetu: B-VELN

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Dynamické vlastnosti a charakteristiky výkonových polovodičových spínacích prvkov: výkonová dióda, tyristor, unipolárny tranzistor typu MOS FET, IGBT, GTO. Podmienky zaťažovania a dimenzovania výkonových spínacích prvkov. Meranie na simulačných experimentoch a laboratórnych modeloch pripraví študentov na použitie systémov výkonovej elektroniky do oblasti elektrických pohonov, servopohonov, ako aj ďalších typov aktuátoroch v elektromechanických systémov. Dimenzovanie výkonových členov: výkon a straty, časovo prechodový tepelný jav. Metodika dimenzovania výkonových členov elektrických pohonov. Výkonové elektrické pohony s jednosmerným motorom s cudzím a sériovým budením. Aplikácia impulzných meničov vo výkonovej elektronike oblasti elektrických pohonov s jednosmernými pohonmi. Princíp a vlastnosti týchto pohonov v motorickom a brzdnom režime. Aplikácia výkonovej elektroniky pre pohony s asynchrónnym motorom. Využitie napäťových meničov frekvencie pri stacionárnom a dynamickom režime. Elektrické výkony v obvodoch s neharmonickými priebehmi napätia a prúdu.

Prednášateľ: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD., Ing. Lukáš Maršálka, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)