Senzorové systémy

Kód predmetu: B-SENS

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Merací kanál, merací prevodník. Metrologické a prevádzkové vlastnosti meracích členov. Princípy senzorov. Meranie elektrických veličín. Snímače teploty. Snímače tlaku a sily. Snímače prietoku a výšky hladiny. Snímače ostatných veličín. Optické vláknové a chemické senzory. Metódy analógového spracovania signálu snímača. Vzorkovanie, kvantovanie, AD prevodníky, metódy digitálneho spracovania signálu. Možnosti spresňovania merania a zvyšovania spoľahlivosti. Inteligentné senzory. Komunikačné technológie vhodné pre senzory, ich pripojenie k nadradenému obvodu. Siete senzorov. Vnútorná architektúra, prostriedky pre návrh senzora, metodika návrhu. Spracovanie senzorových signálov. Miniaturizácia a integrácia senzorov, mikrosenzory.

Prednášateľ: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., Ing. Miroslav Kamenský, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)