Spracovanie a vyhodnocovanie údajov

Kód predmetu: B-SAVU

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Úvod – chyby merania, korekcia, kalibračné krivky, stochastický model merania. Odhad výsledku merania, eliminácia odľahlých meraní. Neistoty výsledku merania, spôsoby určovania. Zaokrúhľovanie výsledkov merania. Metódy testovania systematických a náhodných chýb. Vyhodnocovanie číslicových meraní, číslicové vyhodnocovanie charakteristík signálov. Meranie závislostí, štatistická a deterministická závislosť, aproximácia závislostí. Intervalový odhad parametrov, optimalizácia náhrady empirickej závislosti. Vzorkovanie procesov, vyhodnocovanie trendov, kompresia údajov. Hodnotenie spôsobilosti meracích prevodníkov. Možnosti korekcie nedokonalostí prevodníkov.

Prednášateľ: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)