Modelovanie a simulácia

Kód predmetu: B-MODSIME

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 2. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Modelovanie, typy modelov, počítačové modely, simulácie. všeobecné princípy modelovania. Numerické derivovanie. Numerické integrovanie. Hľadanie nulového bodu jednorozmernej funkcie. Hľadanie extrému jednorozmernej / viacrozmernej funkcie. Interpolácia funkcie. Generátor pseudonáhodných čísel s rovnomerným rozdelením hustoty pravdepodobnosti. Testy generátora pseudonáhodných čísel. Generátor pseudonáhodných čísel so zadaným rozdelením hustoty pravdepodobnosti. Numerické integrovanie pomocou metódy Monte Carlo. Metódy modelovania založené na systémoch interaktívnych agentov. Metódy modelovania založené na evolúcii. Metódy modelovania založené na formálnych jazykoch. Programové prostriedky pre simulácie.

Prednášateľ: doc. Ing. Lívia Syrová, PhD., Mgr. Ján Grman, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)