Meracia technika 2

Kód predmetu: B-MER2

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Princípy meracích prístrojov a ich súčasti. Meracie prevodníky. Špeciálne zapojenia pre meraciu techniku. Princípy číslicového merania. Typy AČ a ČA prevodov. Vlastnosti prevodníkov. Súčasti moderných číslicových meracích prístrojov – mikroprocesory v meracej technike. Zdroje signálov. Číslicový osciloskop. Sondy a príslušenstvo pre osciloskopy. Automatizované meracie systémy. Meracie karty. Softvér meracích systémov – LabVIEW. Diagnostika číslicových obvodov. Metódy merania a testovania parametrov elektronických prvkov a obvodov. Merania na dvojbranoch. Merania vo frekvenčnej oblasti. Špeciálne vysokofrekvenčné a optické merania. Návrh a realizácia meracích prístrojov.

Prednášateľ: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)