SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

fakulta elektrotechniky a informatiky

ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY                        

 

     Štátna skúška, LS 2017/2018

 

Študijný program: Aplikovaná elektrotechnika

dátum konania obhajob: 12. jún 2018

miesto: Ústav elektrotechniky, č. dv. B 307

 

Zloženie komisie:

                               predseda:            prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.                      

                               členovia:               prof. Ing. René Harťanský, PhD.

                                                          doc. Ing. Eduard Kaluš, PhD.

                                                          doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.

                                                          Ing. Ján Halgoš, PhD.

                               tajomník:              Mgr. Eva Branická

 

Harmonogram štátnej skúšky:   

Por.č.

Čas Meno študenta Vedúci práce
1. 9.30 – 10.30 Bc. Vimpeľ Marek prof. R. Harťanský
2. 10.30 – 11.30 Bc. Hušek Peter doc. E. Ušák
3. 11.30 – 12.30 Bc. Paulina Michal prof. R. Harťanský
  12.30 – 13.15 PRESTÁVKA  
4. 13.15 – 14.15 Bc. Lisý Kornel doc. R. Dosoudil
5. 14.15 – 15.15 Bc. Mierka Martin prof. R. Harťanský

 

 

 

 

 

 

 

 

Inžiniersky študijný program APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA