Obhajoby bakalárskych prác 2017

Na Ústave elektrotechniky sa po roku opäť konali obhajoby bakalárskych prác. Dňa 6.7.2017 o 10:00 obhajovali svoje bakalárske práce štyria študenti bakalárskeho študijného programu Elektrotechnika. Spektrum zamerania bolo nasledovné:

Jakub Haluška

Návrh magnetovacieho zosilňovača

Martin Prieložný

Vlastnosti antén bezdrôtových mikrofónov

Lukáš Križan

Automatizované pracovisko pre výkon skúšky odolnosti voči elektromagnetickému poľu.

Michal Volek

Stavba spínaného zdroja

 

Súčasťou komisie, ktorá posudzovala obhajoby študentov boli: doc. Ing Mikuláš Bittera, PhD., prof. Ing. René Harťanský, PhD. a doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Predsedom komisie bol doc. Ing. Vladimír Jančárik a tajomníkom bola Mgr. Eva Branická.

Všetci štyria študenti nadobudli počas realizácie bakalárskych prác dostatočné znalosti v danej problematike, čoho výsledkom bolo úspešné absolvovanie obhajoby práce.


 

 

Additional information