• Vytlačiť

___Ústav elektrotechniky FEI STU___

 

Ústav elektrotechniky FEI STU je jedným zo siedmich ústavov FEI STU v Bratislave, ktoré vznikli po reorganizácii 1. 5. 2011.

 

Vedenie ústavu:

Riaditeľ ústavu: doc. Ing. Mikuláš BITTERA, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu: prof. Ing. René HARŤANSKÝ, PhD.

Tajomníčka ústavu: Ružena NAGYOVÁ

 


 

Ústav elektrotechniky má v súčasnosti 30 zamestnancov a 4 študentov doktorandského štúdia.

Tí sú zadelení do troch oddelení a jedného útvaru:

 


 

Ústav elektrotechniky garantuje študijný program inžinierskeho štúdia:

a študijné programy doktorandského štúdia:

  • Meracia technika
  • Metrológia (v spolupráci s Ústavom elektrotechniky a fotoniky)
  • Teoretická elektrotechnika

Popritom zabezpečuje výučbu predmetov aj v ostatných študijných programoch, najmä bakalárskeho štúdia.